+ Giảng viên - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM.

+ Đã là giảng viên thỉnh giảng ở các Trường Đại học:

   1. Khoa Răng hàm mặt - Trường Đại học Y dược Tp.HCM.

   2. Khoa Mỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ

   3. Khoa Mỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Văn lang.

   4. Khoa Mỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Hồng bàng.

   5. Trường Cao đẳng Đại việt Sài gòn.

NAY ĐÃ NGHỈ HƯU

LƯỢT XEM

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Email: duvanre@hcmut.edu.vn 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

Autumn Leaves Les Feuilles Mortes.mp3

Make a free website with Yola