CƠ CẤU CHẤP HÀNH THUỶ LỰC PHỎNG SINH HỌC

Đề tài nghiên cứu cơ bản. Đã báo cáo tại hội nghị khoa học công nghệ lần VIII Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh ( ngày 25-26/04/2002). . . (Xem chi tiết)

 

 TỰ ĐỘNG HOÁ MÁY DỆT KIM ĐAN NGANG PHẲNG

Đề tài nghiên cứu ứng dụng. Đã được nghiệm thu và ứng dụng

Make a free website with Yola